Đóng

12/04/2018

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018

IMG_0675 (Copy)

    Ngày 8/4/2018, tại Kon Tum , Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã được tổ chức nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục và luật định, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

    Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm:

 1. Ông: Trần Quang Chung – Chủ tọa
 2. Ông: Lê Văn Khoa – Thành viên
 3. Ông: Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên
Ông Trần Quang Chung – Chủ tọa (giữa), Ông Lê Văn Khoa – Thành viên (trái), Ông Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên (phải)

Ông Trần Quang Chung – Chủ tọa (giữa), Ông Lê Văn Khoa – Thành viên (trái), Ông Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên (phải).

    Tham dự đại hội , có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Lan Hương và ông Tô Như Tùng đại diện công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia cùng Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Điều hành công ty và toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

Ông Trần Quang Chung- Chủ tọa báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Ông Trần Quang Chung- Chủ tọa báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

    Năm 2017 là năm có nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, đặt ra rất nhiều thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và ảnh hưởng đến các chỉ tiêu đề ra. Với diễn biến thời tiết trong năm có nhiều bất lợi như trên, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc công ty đã bàn bạc, tích cực phối hợp làm việc với các ban nghành địa phương để đảm bảo lưu lượng phát điện các tổ máy nhưng đồng thời vẫn đảm bảo tiết kiệm nước theo chủ trương của địa phương, ưu tiên tập trung phát điện vào giờ cao điểm, tích nước hoặc hạn chế vào giờ thấp điểm. Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017 sản lượng đạt 90.559.756 Tr.Kwh , lợi nhuận sau thuế đạt 17.530.585.753 VNĐ, chi phí tài chính đạt 34,101,956,693 VNĐ. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp ngân sách cho nhà nước trong điều kiện công ty đang gặp khó khăn, đây là sự nỗ lực đáng ghi nhận.

Ông Hoàng Minh Sang – Trưởng ban kiểm soát báo cáo thường niên của Ban kiểm soát

Ông Hoàng Minh Sang – Trưởng ban kiểm soát báo cáo thường niên của Ban kiểm soát.

 

Ông Lê Văn Khoa – Tổng Giám Đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ông Lê Văn Khoa – Tổng Giám Đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

    Với tỷ lệ tán thành cao, đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:

 • Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
 • Báo cáo thường niên của Ban Kiểm soát ;
 • Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 • Báo cáo kiểm toán năm 2017;
 • Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 • Phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018;
 • Báo cáo việc thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM

    Năm 2017 khép lại Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh sẽ cố gắng phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017. Bước sang năm 2018 công ty quyết tâm triển khai quyết liệt và có trọng tâm các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Công ty có đội ngũ CBCNV trẻ, năng động, trình độ kỹ thuật chuyên môn cao, luôn nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Ban lãnh đạo giao phó. Trong thời gian sắp tới, công ty cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh sẽ nổ lực tạo ra một tầm vóc mới và sức mạnh mới, ngang tầm các doanh nghiệp lớn trong khu vực, đồng thời gia tăng lợi ích cho các cổ đông và cộng đồng xã hội .

TTE

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan