Đóng

20/02/2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH ĐỒNG THỜI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG BÁO THUẾ

THAY-ĐỔI-ĐỊA-CHỈ-TRỤ-SỞ-CHÍNHTHONG BAO THAY DOI DIA CHI GIAO DICH

GIAY CHUNG NHAN DKKD TTE LAN 7

Thông tin quan hệ cổ đông Liên quan