Đóng

Tình hình kinh doanh

Từ lúc thành lập đến nay hoạt động chính của công ty là sản xuất ,truyền tải và phân phối điện

Thủy điện Đăk Bla1

Vị trí: sông Đăk Bla, Kon Tum

Thời gian phát điện: dự kiến 03/2018

Công suất: 15 MW

Tổng mức đầu tư: 695 tỷ đồng

Thủy điện Đăk Ne

Vị trí: sông Đăk Ne, Kon Tum

Thời gian phát điện: 9/2010

Công suất: 8.1 MW

Tổng mức đầu tư: 320 tỷ đồng

Thủy điện Đăk Pia

Vị trí: Suối Đăk Pia, Kon Tum

Thời gian phát điện: 10/2012

Công suất: 2.2 MW

Tổng mức đầu tư: 80 tỷ đồng

Thủy điện Tà Vi

Vị trí: suối Nước Ta Vin, Bắc Trà My, Quảng Nam

Thời gian phát điện: 10/2011

Công suất: 3.0 MW

Tổng mức đầu tư: 112 tỷ đồng

Công ty có một đội ngũ đông đảo các kỹ sư, kiến trúc sư được biên chế chính thức, làm việc thường xuyên tại văn phòng công ty và trên nhà máy

Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động, cụ thể:

– Công ty đã kê khai và thực hiện đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Trong Năm 2015 Công ty đã nộp cho cơ quan BHXH đầy đủ; Đề nghị cơ quan BHXH thanh toán kịp thời đối với các chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động. Thực hiện ký mới HĐLĐ đối với người lao động sau khi đạt kết quả thử việc và chấm dứt HĐLĐ với người lao động đúng quy định.

– Chính sách đối với người lao động

– Chính sách tiền lương Công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo các chế độ , quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ LĐTB-XH. Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ đúng hạn cho người lao động. Việc chi trả lương cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo quy định phân phối tiền lương, tiền thưởng.

+ Quản lý nguồn nhân lực: Hiện nay, ngoài một số vị trí đã có những cán bộ chất lượng, nhiệt huyết trong công việc thì vẫn còn một số cán bộ còn yếu, tổ chứa hoạt động không hiệu quả. Công ty cần sớm giảm những bộ phận hoạt dộng không hiệu quả, kiện toàn tổ chức thực hiện tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh hoạt động SXKD. Bên cạnh đó Công ty cần quan tâm, đào tạo tại chổ để có những cán bộ kế cận, hỗ trợ khi cần thiết, sử dụng tối đa năng lực lao động, tránh gián đoạn ảnh hưởng hoạt động SXKD.

– Chính sách khác Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nười lao động. Tổ chức các hoạt động công đoàn, nữ công 8/3;20/10, sinh nhật của cán bộ nhân viên….