Đóng

Kể từ ngày 9.7.2018 nhà máy thuỷ điện Đăk Bla1 đã chính thức đi vào vận hành và phát điện thương mại 2 tổ máy với công suất mỗi tổ là 7,5 MW, tổng công suất nhà máy là 15 MW. Nhà máy sau khi vào hoạt động sẽ cung cấp bình quân khoảng 61,64 triệu kwh. Chi tiết theo công văn  Số5419: /EVNCPC-KD và  Số4152: /EVNCPC-KD