Đóng

Được khởi công từ cuối năm 2007 với tổng vốn đầu tư trên 320 tỷ đồng, công trình Nhà máy thủy điện Đăkne tọa lạc tại Đăk tơ lung, huyện Kon Rẫy đang góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là đồng bào người dân tộc tại địa phương. Khi vận hành, công trình sẽ đạt công suất 8,1 MW, sản lượng điện đạt trên 60 triệu Kwh/ năm. Đặc biệt. Đăkne là nhà máy thủy điện đầu tiên của tây nguyên đăng ký triển khai thành công dự án CDM (Là các dự án triển khai theo cơ chế phát triển sạch, được liên hợp quốc phê duyệt trong khuôn khổ của nghị định thư Kyoto chống biến đối khí hậu. Thông qua dự án CDM,  thủy điện Đăkne nhận chứng chỉ giảm phát thải hiệu ứng nhà kính)

I. THÔNG TIN NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN ĐẮK NE:

Công trình Nhà máy thủy điện Đăk ne nằm trên sông Đăk Ne là một nhánh của sông Đăk Bla, thuộc phần thượng lưu của sông Sê San. Sông chảy theo hướng Bắc Nam, hợp lưu với sông Đăk Ne (chảy theo hướng Bắc Đông Bắc) và sông Đăk Akôi (chảy theo hướng Bắc Tây Bắc) ở phía hạ lưu, tạo thành dòng chính sông Đăk Bla

Vị trí địa lí tuyến đập công trình ở tọa độ 14031’28” Vĩ độ Bắc, 108013’40” Kinh độ Đông, nằm trên sông Đăk Ne. Lưu vực nằm gọn trong địa phận tỉnh Kon Tum.

Công trình nằm trên địa phận xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

+ Công suất thiết kế : Nlm = 8.1 MW

Số giờ phát điện BQ theo công suất 8.1 MW là: Tt.tê = 8787 h/năm

Sản lượng điện lượng bình quân Eo = 71.178triệu kWh/năm (đã trừ tổn thất điện năng)

Doanh thu hàng năm hơn 60 tỷ đồng dự kiến doanh thu năm 2016 đạt trên 65 tỷ đồng

1.Về nguồn nước phát điện:

Công trình thủy điện Đăk Ne nằm trong lưu vực Đông trường sơn và Tây trường sơn. Lưu vực thủy điện Đăk Ne chịu ảnh hưởng của khí hậu Đông trường sơn là khí hậu đồng bằng mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với lượng mưa X0 =3.200mm và chịu ảnh của khí hậu Tây trường sơn là miền khí hậu Tây Nguyên mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm với lượng mưa Xo =2.600mm. Lượng mưa bình quân lưu vực thực tế đạt Xo= 2.850mm, Lưu vực tháng nào cũng có mưa.

Công trình thủy điện Đăk Ne có hiệu quả về kinh tế rõ rệt, do nguồn nước, lưu vực chịu ảnh hưởng của hai miền khí hậu Đồng bằng và Tây Nguyên. Giá bán điện mùa khô rất cao so với mùa mưa, mùa khô Tây nguyên từ táng 11 đến tháng 6 năm sau, trong khi đó Đồng bằng lại là mùa mưa do đó nguồn nước phát điện mùa mưa đồng bằng tính cho nùa khô Tây nguyên, vì vậy giá bán điện tằng cao bình quân gần gấp đôi cả năm. Sản lượng điện tăng gần gấp đôi và doanh thu bán điện tăng gần hai đến ba lần so với các Nhà máy thủy điện cùng công suất hoặc so với một đơn vị MW.

Hiện nay nhà máy thủy điện Đăk Ne là một trong những nhà máy thủy điện hiệu quả nhất so với tất cả các nhà máy thủy điện trên toàn quốc.