Đóng

* Về tổ máy số 1:

Ngày 26/4/2018 Nhà máy thủy điện Đăk Bla1 tiến hành chạy thử tổ máy 1 trong vòng 72h, phát điện bình quân với công suất 7,5 MW.

Đến ngày 31/5/2018 , nhà máy Đăk Bla1 đã vận hành tổ máy 1 đạt sản lượng 4.928.030 kwh , doanh thu đạt 7.373.204.531 đồng.

Ngày 5/6/2018, Tổ máy số 1 của nhà máy Đăk Bla1 đã chính thức được công nhận phát điện thương mai.

* Về tổ máy số 2:

Ngày 8/6/2018 đã hoàn thành việc chạy thử 72h và đang tiến hành nghiệm thu chạy thử cũng như hoàn thiện các thủ tục đăng ký phát điện thương mại. Dự kiến từ ngày 10-15/6/2018 sẽ chính thức được công nhận phát điện thương mại.

2dakbal1

3dakbal1

4dakbal1

6dakbal1

7dakbal1

8dakbal1

9dakbal1

11dakbal1

12dakbal1

dakbal1