Đóng

Tình hình kinh doanh

Tình hình kinh doanh

 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là sản xuất, phân phối và truyền tải điện thông qua bốn (04) nhà máy thủy điện: nhà máy thủy điện Đăk ne (trực thuộc Công ty mẹ), nhà máy thủy điện Tà vi (trực thuộc công ty mẹ), nhà máy thủy điện Đăk Pia (trực thuộc Công ty con), nhà máy thủy điện Đăk Bla 1 (trực thuộc công ty con).

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Trung Việt (công ty con) còn có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh khác là thương mại vật tư xây dựng, thi công xây lắp. Đây là hoạt động mang tính chất ổn định lâu dài của Công ty trong việc tìm kiếm các nguồn thu từ việc thi công và làm Chủ đầu tư các dự án, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu nhiều kinh nghiệm thi công các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở khu vực Miền Trung Tây nguyên thì trong những năm tiếp theo Công ty sẽ mở rộng việc tìm kiếm thị trường để có thể làm nhà thầu thi công các dự án vừa và nhỏ trong khu vực.

Các nhà máy thủy điện của Công ty hiện nay đều có công suất dưới 30MW nên được xem là các thủy điện nhỏ (TĐN). Trong Quy hoạch phát triển điện VII điều chỉnh, các nhà máy TĐN tại các địa phương là đối tượng được khuyến khích phát triển nhằm khai thác tiềm năng thủy điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng tại địa phương và giảm hao hụt trong truyền tải điện.

Thủy điện Đăk Bla1Vị trí: sông Đăk Bla, Kon Tum

Thời gian phát điện: dự kiến 03/2018

Công suất: 15 MW

Tổng mức đầu tư: 695 tỷ đồng

Thủy điện Đăk NeVị trí: sông Đăk Ne, Kon Tum

Thời gian phát điện: 9/2010

Công suất: 8.1 MW

Tổng mức đầu tư: 320 tỷ đồng

Thủy điện Đăk PiaVị trí: Suối Đăk Pia, Kon Tum

Thời gian phát điện: 10/2012

Công suất: 2.2 MW

Tổng mức đầu tư: 80 tỷ đồng

Thủy điện Tà ViVị trí: suối Nước Ta Vin, Bắc Trà My, Quảng Nam

Thời gian phát điện: 10/2011

Công suất: 3.0 MW

Tổng mức đầu tư: 112 tỷ đồng

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng như thủy điện năng lượng gió và dự án năng lượng mặt trời. Tại mỗi mảng hoạt động, Công ty phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Công ty tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động. Với lợi thế sẵn có, tính đoàn kết chặt chẽ giữa các thế hệ quản trị, điều hành, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Công ty sản xuất thủy điện có vị thể trong khu vực.

Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động. Với lợi thế sẵn có, tính đoàn kết chặt chẽ giữa các thế hệ quản trị, điều hành, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Công ty sản xuất thủy điện có vị thể trong khu vực.